TK10 SUPERFIGHT : Yodwicha KemMuaythaigym (Thailand) vs Dmitry Varets (Belarus) (Full Fight HD)

TK10 SUPERFIGHT : Yodwicha KemMuaythaigym (Thailand) vs Dmitry Varets (Belarus) (Full Fight HD)

Yodwicha KemMuaythaigym (Thailand) vs Dmitry Varets (Belarus)

TOP KING PRODUCTS USED BY MUAY THAI CHAMPIONS